งานเจ้าหน้าที่บัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 46 ตำแหน่งงาน
  TOPASIA LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. (HEAD OFFICE)'s banner
  PM 80 LTD.'s banner
  PM 80 LTD.'s logo
  บางนา
  • โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
  • บัญชีต้นทุน
  • ค้าปลีก ค้าส่ง
  กรุงเทพมหานคร
  • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 - 3 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ปิดงบอย่างน้อย 1 ปี
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Bachelor’s Degree in Accounting.
  • Good command of Microsoft Office (Excel)
  • Good command of English.
  Hands Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  • เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและพร้อมที่จะเรียนรู้
  ถัด ไป