งานเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Ocean Property Co., Ltd.'s banner
  Ocean Property Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสาร
  • มีใจรักงานบริการ สามารถทนแรงกดดันไดดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์พิจารณาเป็นพิเศษ
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรี, มีภาวะผู้นำ และ บริหารทีมขนาดใหญ่
  • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย, บริหารยอดขาย
  • มีประสบการณ์การบริหารร้านค้า สินค้าแฟชั่น