งานวิศวกรไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Future Engineering Consultants Co., Ltd.'s banner
  Future Engineering Consultants Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สัมภาษณ์งานแล้วทราบผลทันที
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  SAHA UNION ENGINEERING CO.,LTD's logo
  BangkokTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  Water Field Asia Co., Ltd.'s banner
  Water Field Asia Co., Ltd.'s logo
  Pravet
  • รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม