งานวิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s banner
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • กำหนดมาตราฐานวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบอาคาร
  • กำกับดูแลงานบำรุงรักษางานระบบอาคาร
  • บริหารงบประมาณบำรุงรักษา
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • สำรวจ จัดทำแบบเบื้องต้น และประเมินราคา งานก่อสร้าง
  • วางแผนและควบคุมดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานควบคุมโครงการ