งานวิศวกรระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  Professional One Co., Ltd.'s banner
  Professional One Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • implementation, configuration and maintenance
  • system refreshment, installation and/or migration
  • Unix eg.Redhat 6, 7, 8, Linux Administrator,backup