งานพนักงานธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 59 ตำแหน่งงาน
  Gushcloud (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • วางแผน พัฒนา และดำเนินกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์องค์กร
  • ค้นคว้า เขียน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อ
  • ติดต่อประสานงานและตอบคำถามจากสื่อเกี่ยวกับบริษัท
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ชอบเรียนรู้งานเกี่ยวกับทางด้านไอที
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชีหรือการเงิน
  • มีความรู้พื้นฐานในระบบบัญชี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  Klongtoey
  • ชอบทำงานเกี่ยวกับทางด้าน HR
  • ชอบทำงานเอกสารและประสานงาน
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในการทำงาน
  Mega International Commercial Bank Public Company Limited's logo
  WattanaTHB 10K - 12,999 /เดือน
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
  • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับต้น
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
  • ทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้ดี
  SKF (THAILAND) LTD.'s banner
  SKF (THAILAND) LTD.'s logo
  Yannawa
  • บริหารงานทั่วไป
  • การจัดการภายในสำนักงาน
  • ดูแลอาคารสำนักงาน
  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangna
  • สามารถสื่อสารได้ดีในทุกระดับ
  • ซื่อสัตย์/ขยัน และมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้, SAP
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Cashier/Finance อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  Genemax Healthcare (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • Issue withholding tax certificates for suppliers
  • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance Require
  • 1 year of similar experience as an Accounting
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • บริหารทรัพยากรบุคคล , กลยุทธ์ด้าน HR ,
  • Human resource , จัดการทรัพยากรมนุษย์ ,
  • ผู้บริหารเพื่อวางแผน
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสาร มีความกระตือรือร้น
  • มีใจรักงานบริการ
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  Senses Property Management's banner
  Senses Property Management's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการอาคาร
  • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา
  • จัดการปัญหาเฉพาะหน้า
  ถัด ไป