งานพนักงานขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo

  Field Excellence Manager

  Boonrawd Brewery Co., Ltd.
  กรุงเทพมหานคร
  • 5 year experiences in TT
  • managing distributor
  • FMCG experience