งานผู้ดูแลระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • ร่วมกำหนดนโยบายการเงินเพื่อจัดการ,ตรวจสอบCashflow
  • ดูแลพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์
  • ตรวจสอบเงินสดในบัญชี แผนการใช้เงินสด
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s banner
  DailiTech Co., Ltd. (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • Drive with Passion in Cloud Technology
  • Deep Dive on AWS and Related Technology
  • Professional, Challenge, and Teamwork
  ROYAL GATEWAY CO., LTD.'s banner
  ROYAL GATEWAY CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ด้าน Network Security, Cyber Security
  • ปกป้องข้อมูล Hardware/Software ด้าน Cyber Security
  • โบนัส, เบี้ยขยัน, ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์, ประกัน
  Salesworks Limited's banner
  Salesworks Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์
  • มองการเติบโตในสายงานขายและการพัฒนาตัวเอง
  • รักงานขายและบริการ
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • งานบริหารบุคคลทั้งระบบ
  • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย
  • ควบคุมดูแลสถานที่และกิจกรรมพนักงาน