งานผู้ดูแลระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์โดยตรงด้านงานจัดซื้อในธุรกิจก่อสร้าง
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม
  • Good Attitude,Good Mindset,