งานผู้ช่วยฝ่ายธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 54 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท :การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ /บริหารธุรกิจ
  • มีความรู้การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานพระโขนง
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนาTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ในด้านบริหารงานลูกค้า, การขาย 1 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี TOEIC 550
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ
  Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระประแดง
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
  • มีใจรักด้านงานบริการ
  • ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางนา
  • สามารถสื่อสารได้ดีในทุกระดับ
  • ซื่อสัตย์/ขยัน และมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้, SAP
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมโลจิสติกส์ /วิศวกรรมขนส่ง
  • สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระโขนง
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ปริญญาโท : วิศวกรรมเคมี /อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานพระโขนง
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนาTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย/การอนุญาโตตุลาการ
  • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ
  Euro Creations Co., Ltd.'s banner
  Euro Creations Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ติดBTS เอกมัย
  • แบบฟอร์มพนักงานฟรี
  • การเดินทางสะดวก
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • AR / Account Receivable / AP / Account Payable
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • ระบบบัญชี Oracle
  ถัด ไป