งานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD.'s banner
  EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ด้านบุคคล 10 ปีขึ้นไป
  • ผ่านงานบุคคล ในธุรกิจโลจิสติกส์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีเยี่ยม
  Sri Trat Co., Ltd.'s banner
  Sri Trat Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • Food and Beverage / Catering / ร้านอาหาร
  • HR Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s banner
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s logo
  ยานนาวา
  • งานนโยบาย กำหนดวางแผนกลยุทธ์งาน HR
  • งานสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ จัดสรรสวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ