งานโปรแกรมเมอร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ
  • มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  Thai Agri Foods Public Company Limited's banner
  Thai Agri Foods Public Company Limited's logo
  บางคอแหลม
  • จัดทำ Flow chart การทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  Future Makers Co., Ltd.'s banner
  Future Makers Co., Ltd.'s logo
  คลองสานTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท/เดือน
  • สามารถฃักจูงผู้สมัครมาทำงานได้ มีทักษะการเจรจา
  • สรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือกพนักงานให้ตรงตามตำแหน่งงาน