งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 จาก 26 ตำแหน่งงาน
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวาTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
  • สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายต่างๆขององค์กร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  IT City Public Company Limited's banner
  IT City Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • สรรหาว่าจ้าง
  • เจ้าหน้าที่บุคคล
  • สรรหา
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  ภาษีเจริญ
  • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์สินเชื่อบ้าน
  • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์สินเชื่อรถ
  • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์สินเชื่อบุคคล