งานเจ้าหน้าที่การตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 38 ตำแหน่งงาน
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s banner
  Bangmod Hospital Co., Ltd.'s logo
  จอมทอง
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง
  • ประเมินและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศและลูกค้าเป้าหมาย
  • พัฒนาสื่่อและการสื่อสารทางการตลาดต่างประเทศ
  Loxley Public Company Limited's banner
  Loxley Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • วิเคราะห์ วางแผนการตลาด ธุรกิจสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์
  • วิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธ์ทางการตลาด
  • มีค่าพาหนะและค่าโทรศัพท์
  ถัด ไป