งานออกแบบกราฟิก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  EXP System Co., Ltd.'s banner
  EXP System Co., Ltd.'s logo
  บางกอกน้อย
  • โอกาสก้าวหน้าในสายงาน
  • โบนัสรายเดือน
  • ฟรีอาหารกลางวันและฟิตเนส
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s logo
  วัฒนาTHB 45K - 70K /เดือน
  • กำหนดกลยุทธ์ วางแผนสร้างสรรค์ งานออกแบบและผลิตสื่อ
  • กำหนดทิศทาง วางแคมเปญร่วมกับทีม Marketing/Creative
  • บริหารทีมGraphic ผลิตงานให้ได้คุณภาพและสร้างสรรค์