งานวิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 68 ตำแหน่งงาน
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ออกแบบ และคำนวณโครงสร้างตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นตัวแทนฝ่ายในการเข้าประชุม และนำเสนองานที่เกี่ย
  • บริหารงานออกแบบตามงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ด้าน CCTV , Access Control , Security
  • มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง
  • Access control, Smart Meeting Room
  SPCG Public Company Limited's banner
  SPCG Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Join part of Lead Energy Sector company in Thai
  • SPCG is a major shareholder of 42 subsidiaries
  • Competitive Salary and Good benefits
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s banner
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s logo
  ห้วยขวาง
  • พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ให้บริการภายในและนอก
  • Java,C#,.NETcore,NodeJS,JavaScript,Python
  • กองทุนสำเลี้ยงชีพ/เดินทางสะดวกด้วย MRT/ประกันกลุ่ม
  Thai Medical Group 88 Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรระบบประกอบอาคาร
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดในเชิงระบบ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  ถัด ไป