งานวิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 63 ตำแหน่งงาน
  Nusasiri Public Company Limited's banner
  Nusasiri Public Company Limited's logo
  ห้วยขวางTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • วิศกรโครงการ
  • เรามีหลายโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง
  • ปัจจุบันบริษัทขยายและเติบโตทางด้านธุรกิจอสังหาฯ
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ผู้จัดการแผนกกฏหมายธุรกิจบริการ
  • จัดทำรายงานคดี
  • สนับสนุนงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานตลาดหลักทรัพย์
  Restaurants Development Co., Ltd.'s banner
  Restaurants Development Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค เครื่องกล
  • วิศวกรบำรุงรักษา
  • Business Development
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • สามารถใช้ Auto Cad ได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับ AI, IOT, Analytics, Infrastruct
  • สามารถใช้ MS Office ได้
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  ถัด ไป