งานวิศวกรซอฟต์แวร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  ZORTOUT CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • เหมาะกับผู้ที่ชอบการพบปะผู้คน ชอบพูดคุย ชอบอธิบาย
  • Hybrid Working (ทำงานที่บ้านและเข้าสำนักงาน)
  • สำนักงานตั้งอยู่ย่านธุรกิจใกล้ BTS ราชเทวี
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo

  IT Solutions Engineer

  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
  วัฒนา
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรคอมพิวเตอร์, IT หรืออื่นๆ
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้าน PC Support, Virtual Desktop
  • สามารถเป็นผู้นำ และบริหารโครงการ Project Managemen