งานพนักงานขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 157 ตำแหน่งงาน
  Star Fashion (2551) Co., Ltd.'s banner
  Star Fashion (2551) Co., Ltd.'s logo
  บางคอแหลม
  • งานสรรหาบุคลากร
  • แรงงานสัมพันธ์ และงานฝึกอบรม
  • สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานได้สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม3
  Commy Corporation Co., Ltd.'s banner
  Commy Corporation Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • บริหารทีมงานทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
  • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจ IT / Gadget / Mobile
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายขายไม่น้อยกว่า 4 ปี
  Asset World Corp Public Company Limited's logo
  บางคอแหลม
  • ประสบการณ์การขาย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  • รักงานขายมีความกระตือรือร้น
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s banner
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ทุกรุ่น
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สายงานตัวแทนจำหน่าย และประสบการาณ์ด้านการขายรถยนต์
  Data Com Infinity Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวาTHB 25K - 44,999 /เดือน
  • มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
  • มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ถนัด MS Office
  • Internet ความสามารถในการประสานงาน ได้เป็นอย่างดี
  PASONA RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  PASONA RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • Switch, Factory Automation, Safety products, PLC
  • ประสบการ์ณอย่างน้อย 3 ปีในด้านพนักงานขายelectrical
  • เน้นขาย automation & Safety sales solution
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s banner
  SSUP HOLDINGS CO., LTD.'s logo
  ราชเทวี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือการตลาด
  • สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้พนักงานขาย
  • อบรมพัฒนาพนักงาน สอนเทคนิคการขาย จัดกิจกรรมต่าง ๆ
  ถัด ไป