งานผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, JavaScript
  • มีความรู้ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  Pioneer Air Cargo Co., Ltd.'s banner
  Pioneer Air Cargo Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • ประสานงานพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของระบบให้ programmer
  • อายุไม่เกิน 30 ปี/ ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • ปฏิบัติงานบนฐานข้อมูล SQL Server