งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Terabyte Plus Public Co., Ltd. (TERA)'s banner
  Terabyte Plus Public Co., Ltd. (TERA)'s logo
  ห้วยขวาง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงินมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  • วันที่ต้องการเริ่มงาน: เร็วที่สุด
  Like Me Co., Ltd.'s banner
  Like Me Co., Ltd.'s logo
  คลองสาน
  • ควบคุมระบบปฏิบัติทั้งระบบ&การทางการบัญชีของบริษัท
  • ออฟฟิศอยู่ติด BTS กรุงธนบุรี, เข้า Office 100%
  • มีทีมบัญชีแล้ว /ธุรกิจ Media,Education,Technology
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร