งานผู้จัดการโครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ในด้านแบบงานระบบไฟฟ้า 2-3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, Ms. Excel, Sketchup
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)