งานผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรีหรือโทสาขาบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบภายใน
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
  Winner Group Enterprise Public Company Limited's banner
  Winner Group Enterprise Public Company Limited's logo
  สาทร
  • Cost Accounting
  • มีทักษะในการวางแผนงาน การบริหารจัดการงาน
  • มีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีต้นทุน