งานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ควบคุมค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามงบประมาณ
  • มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การวางระบบงาน HR เน้นเรื่องการฝึกอบรม
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน HRM/HRD
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านกฏหมายแรงงาน
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบุคคลอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  ANJI-NYK Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ANJI-NYK Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Good command of English both written and spoken
  • Strong organization, problem solving and time mana
  • Act with a sense of urgency and achieve results qu
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์งานบัญชี 3-5 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม