งานผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 จาก 29 ตำแหน่งงาน
  The Pilot Pen Co., (Thailand) Ltd.'s banner
  The Pilot Pen Co., (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องเขียนจะพิจารณาเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการค้าส่งและ modern trade
  • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด 10 ปีขึ้นไป
  The Street Retail Development Co., Ltd.'s logo
  ดินแดง
  • นำเสนอขายพื้นที่ร้านค้ารายใหม่ๆ
  • นัดหมายลูกค้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่นำเสนอขาย
  • เจรจาต่อรองอัตราค่าเช่ากับลูกค้า
  TWD-INTER CO., LTD.'s banner
  TWD-INTER CO., LTD.'s logo
  ยานนาวามากกว่า THB 70K /เดือน
  • วางแผนการเพิ่มยอดขาย
  • ประสบการณ์งานขายด้าน logistics, freight forwarder
  • โบนัส, ประกันสุขภาพ, งานเลี้ยงประจำปี,ค่าสันทนาการ
  VSERVEPLUS CO., LTD.'s banner
  VSERVEPLUS CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารการขายอย่างน้อย10ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจ IT อย่างน้อย 5 - 10 ปี
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  • ป.ตรี วิทย์ Food Science หรือสาขาอื่นด้านอาหาร
  • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่
  MAYA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED's logo
  ปทุมวัน
  • เดินทางไปทำงานที่ศูนย์การค้าเมญ่าได้เป็นครั้งคราว
  • ผู้จัดการแผนกดูแลพื้นที่เช่า
  • บริหารและขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
  DGS Digital Co.,Ltd.'s banner
  DGS Digital Co.,Ltd.'s logo
  พญาไท
  • ขายสื่อโฆษณาออนไลน์, Content, Graphic, Website
  • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านงานขาย
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับ Digital Marketing
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s banner
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรี (บริหารธุรกจ การขาย การตลาด หรืออื่นๆ)
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  พระประแดง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขาย อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้การเจรจาทางธุรกิจและทักษะด้านการขาย
  • วุฒิ-ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  BDH MEDICAL SUPPLY CO., LTD.'s banner
  BDH MEDICAL SUPPLY CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • รักการเดินทาง สามารถเข้าหาลูกค้าใหม่ได้
  • ชอบพบปะผู้คน ขยันอดทน รักงานขาย ตรงต่อเวลา
  • สามารถจัด Presentation บรรยายต่อหน้าคนจำนวนมากได้
  Siam Sunshine (Dr.Tiger Laundry)'s banner
  Siam Sunshine (Dr.Tiger Laundry)'s logo
  ห้วยขวางTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • ค่าคอมมิชชัน 2 %
  • เงินเดือนเริ่มต้น 16,000 บาท
  • บุคลิกภาพดี
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์การขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานบริการ
  • ค่าคอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา
  Jaymart Mobile Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา
  • บริหารจัดการงานใน Jaymart Shop
  • ทัศนคติบวกและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี