งานบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 52 ตำแหน่งงาน
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารสำนักงาน
  • สื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  ยานนาวา
  • งานบุคคล ด้านค่าแรง ค่าจ้าง ในโรงงาน มามากกว่า 5 ป
  • สามารถเดินทาง ทำงานต่างจังหวัดได้
  • มาตรฐานชั่วโมงการทำงานของกฏหมายแรงงาน
  Silkspan Company Limited's banner
  Silkspan Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ร่วมกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
  • กำกับงานด้าน HRM และ HRD ตามนโยบายบริษัท
  • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo

  Bancassurance Distribution Channels and Marketing

  Bangkok Bank Public Company Limited
  บางรัก
  • Sale management
  • Develop Sales & Distribution Dashboard
  • Portfolio and campaign management
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Supervisor – Assistant Manager : Direct Sales

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  วัฒนา
  • สรรหา คัดเลือก และบริหารทีมงานขาย
  • ขยายฐานสมาชิกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
  • ประสบการณ์ด้านงานขายและการบริหารทีมงาน
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  • สามารถทำงานเป็นทีม
  • ความขยัน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ยานนาวาTHB 45K - 55K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของกิจการ
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo

  Database Administration Specialist

  Thai Life Insurance Public Company Limited
  ดินแดง
  • ดูแลระบบฐานข้อมูล PostgreSQL, MySQL, MSSQL
  • ประสบการณ์การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux 2 ปี
  • ออกแบบ และปรับปรุงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์งานด้าน HRD
  • การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  • Competency, KPI, Career Path
  ถัด ไป