งานบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 77 ตำแหน่งงาน
  People Plus Software Co., Ltd.'s banner
  People Plus Software Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 30K - 69,999 /เดือน
  • สวัสดิการเยี่ยม , ประกันชีวิต / สุขภาพ , กองทุนฯ
  • ติดรถไฟฟ้า , รถใต้ดิน, แอร์พอร์ลิ้ง , เรือ
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในการพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรม
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • จัดทำ/ประสานงาน โครงการด้านทรัพยากรบุคคล
  • จัดทำ/เสนอแนะ โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง
  • จัดทำ/วิเคราะห์ รายงานด้านทรัพยากรบุคคล
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s banner
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีทัศนคติที่ดีในการดูแลบุคลากร
  • Hybrid Working
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ควบคุมค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามงบประมาณ
  • มีประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การวางระบบงาน HR เน้นเรื่องการฝึกอบรม
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • เชี่ยวชาญ Recruitment
  • สื่อสารชัดเจน คล่องแคล่ว
  • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี : สาขา บริหารงานบุคคล
  • Time Attendance ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • Database administrator,Production Database
  • PostgreSQL,MySQL,Oracle
  • Sensitive Data,Privileged Users
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี/โท สาขา HR หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสวัสดิการไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s logo
  ห้วยขวางTHB 55K - 159,999 /เดือน
  • สาขาบริหารธุรกิจ / บริหารจัดการ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านงานบริหาร 5 ปี
  • มีความรู้การบริหารจัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  ถัด ไป