งานนักออกแบบกราฟิก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Superior Food Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานครTHB 16K - 20K /เดือน
  • ปวส./ปริญญาตรี
  • At least 0-2 years of experience
  • มีทักษะการสามารถถ่ายภาพ ตกแต่งภาพด้วย Photoshop