งานวิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Advance Diagnostics Co., Ltd.'s logo
  ตลิ่งชัน
  • วิศวกรบริการ
  • Service Engineer เครื่องมือแพทย์
  • มีความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
  Prime Solution and Services Co.,Ltd.'s banner
  Prime Solution and Services Co.,Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • ประกันสังคม, ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • จัดการ VM และโซลูชันการสำรองข้อมูลได้
  • ดูแลแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่ายฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร