งานวิศวกรการผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s banner
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรม เชื่อม อื่นๆ
  • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านวิศวกรรมการผลิต ขึ้นไป
  • สื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s banner
  S.P.Automotive Products Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 16K - 29,999 /เดือน
  • มีความสามารถด้าน Production Improvement
  • มีความรู้ด้าน OEE,Producttivity,7 Watse,TPS,LEAN,K
  • ปริญญาตรี สาขาIndustrial,Machanical,Electrical
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Srithai Superware Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารและนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Engineer 1-2 ปี