งานโปรแกรมเมอร์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Inter Corporation Co., Ltd.'s logo
  ตลิ่งชัน
  • Programmer/โปรแกรมเมอร์
  • พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม Website
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ
  • มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  Thai Agri Foods Public Company Limited's banner
  Thai Agri Foods Public Company Limited's logo
  บางคอแหลม
  • จัดทำ Flow chart การทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป