งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  AEC Securities Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • งานบริหารความเสี่ยง
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
  • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้