งานผู้จัดการแบรนด์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์การขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานบริการ
  • ค่าคอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา
  MICRON GROUP COMPANY LIMITED's banner
  MICRON GROUP COMPANY LIMITED's logo
  จอมทอง
  • มี Incentive และ Bonus ให้ โอกาสเติบโตสูง
  • ได้เรียนรู้งาน Digital Marketing ครบวงจร
  • ได้ทำงานที่มีความหมาย ให้โอกาสแสดงฝีมือ เต็มที่
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  บางรัก
  • ์NPD Plan
  • การตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วางแผน บริหาร