งานผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  BUTTERFLY CORPORATION CO., LTD.'s banner
  BUTTERFLY CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ราษฎร์บูรณะ
  • Retail / Luxury Brand (Fragrance,Beauty,Fashion)
  • มีประสบการณ์บริหารทีมการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดองค์กร
  Jetanin Co., Ltd.'s banner
  Jetanin Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงพยาบาลมาจะรับพิจารณา
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิ ตรี/โท ทางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด
  • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 3 ปีขึ้นไป
  • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด เภสัช
  • ประสบการณ์ตรงด้านการตลาด FMCG 2 ปีขึ้นไป
  • เพิ่มยอดขาย , Market share , Brand Awareness