งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 44 ตำแหน่งงาน
  บางรักTHB 55K - 70K /เดือน
   Bualuang Securities Public Company Limited's banner
   Bualuang Securities Public Company Limited's logo
   บางรัก
   • งานบัญชี
   • งานสัญญาจ้าง 1 ปี
   • ปวช ปวส หรือมัธยมปลายสาขาบัญชี หรือสาขาเกี่ยวข้อง
   MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
   MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
   ปทุมวัน
   • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
   • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
   • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
   Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
   Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo

   Service Operators (Vending Machine)

   Big C Supercenter Public Co., Ltd.
   ปทุมวัน
   • Vending Machine
   • ประสานงานสาขา การอบรมพนักงาน
   • จัดทำเอกสาร PR PO ติดตามวางบิล ชำระบิลค่าใช้จ่าย
   Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
   Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
   สาทร
   • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
   • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
   • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
   S.S. Inter Corporation Co ., Ltd.'s logo
   ปทุมวัน
   • วุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
   • มีประสบการณ์สืบทรัพย์และบังคับคดี พิจารณาเป็นพิเศษ
   • ใช้งานโปรแกรมอัตโนมัติ เช่น MS Word, และ MS Excel
   Srithai Superware Public Company Limited's banner

   Accounting Manager

   Srithai Superware Public Company Limited
   ราษฎร์บูรณะ
   • เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
   • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
   • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน, ERP ไม่น้อยกว่า 5 ปี
   PRTR Recruitment and Outsourcing's banner
   PRTR Recruitment and Outsourcing's logo

   System Analyst

   PRTR Recruitment and Outsourcing
   กรุงเทพมหานครTHB 30K - 55K /เดือน
   • Thai Nationality
   • At Least 2 Years as System Analyst
   • Near MRT Phetburi Area
   YLG Bullion and Futures Co., Ltd.'s banner
   Univentures Public Company Limited's banner
   Univentures Public Company Limited's logo
   ปทุมวัน
   • ตรวจสอบรายการบัญชี
   • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5 ปี
   • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
   C.P. Intertrade Co., Ltd. (CPP)'s banner
   C.P. Intertrade Co., Ltd. (CPP)'s logo
   ปทุมวัน
   • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีร้านอาหาร
   • มีความรู้เรื่องระบบ POS
   • เข้าใจพื้นฐานของธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างดี
   ถัด ไป