งานเจ้าหน้าที่บัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 117 ตำแหน่งงาน
  คลองเตยTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
  • ทำงาน 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์)
  Bizcuit Solution Co., Ltd.'s banner
  Bizcuit Solution Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ด้านการบัญชี/การเงิน 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ MS Excel, โปรแกรมบัญชีได้ดี
  • 5 days work week, Work from home,Medical insurance
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านตั้งลูกหนี้เป็นหลัก
  • ตรวจสอบข้อมูลในinvoice+ต้นทุนว่าเป็นไปตามมาตราฐาน
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษี
  • มีประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงานโครงการ
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ปิดงบอย่างน้อย 1 ปี
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ทางด้าน Excel ในระดับดีมาก
  • บัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  Thai Medical Groups Co., Ltd.'s banner
  Thai Medical Groups Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  • ยูนิฟอร์ม ประสังคม ประกันกลุ่ม
  • มีประสบการณ์โรงงานผลิตและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  ถัด ไป