งานเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ผู้จัดการบัญชี
  • พนักงานบัญชีอาวุโส
  • ผู้บริหาร
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านตั้งลูกหนี้เป็นหลัก
  • ตรวจสอบข้อมูลในinvoice+ต้นทุนว่าเป็นไปตามมาตราฐาน
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษี
  • มีประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงานโครงการ
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  BST ENEOS Elastomer Co., Ltd.'s banner
  BST ENEOS Elastomer Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Compliance)
  • มี CPD License
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  RajtheveeTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 5-7 ปี และปิดบัญชีได้
  • มีความรู้เรื่องบัญชี การเงิน มาตรฐานทางบัญชี
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Srithai Superware Public Company Limited's logo
  Ratburana
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
  • ทำงานประจำที่สุขสวัสดิ์
  • มีแนวคิดวิเคราะห์ มีการสื่อสารที่ดี