งานหัวหน้างานขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  PPP Green Complex Public Company Limited's banner
  PPP Green Complex Public Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • หากมีประสบการณ์ด้านModern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์งานขาย 3-5 ปีขึ้นไป
  • ปฏิบัติงานที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรการ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วางแผนการขายให้คลอบคลุมทุกช่องทาง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิปริญญาตรี, มีภาวะผู้นำ และ บริหารทีมขนาดใหญ่
  • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย, บริหารยอดขาย
  • มีประสบการณ์การบริหารร้านค้า สินค้าแฟชั่น
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Jewelry อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี