งานสัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Aware Corporation Limited's banner
  Aware Corporation Limited's logo
  พญาไท
  • Work with modern technology and international team
  • Work in a Healthcare Technology project
  • Work Anywhere
  SCOPE COMPANY LIMITED's banner
  SCOPE COMPANY LIMITED's logo
  วัฒนา
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอาคารชุด อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี