งานสัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  Suanluang
  • มีประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ
  MAKEIO CO., LTD.'s banner
  MAKEIO CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • ทำงานโดยตรงกับเจ้าของบริษัท โอกาสเติบโตสูง
  • โปรแกรม HR สมัยใหม่ ควบคุมง่าย ว่องไว
  • เนื้องานหลากหลาย พร้อมเรียนรู้ได้ในสายงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • ดูแลงานด้านการสรรหา ว่าจ้าง
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขาได้
  • มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Loxley Public Company Limited's logo
  KlongtoeyTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • Project Engineer
  • ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, โทรคมนาคม
  • Primavera 6
  Talka Talka Digital Media Co., Ltd.'s banner
  Talka Talka Digital Media Co., Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • Up to THB 30,000, Hybrid ทำงานที่บ้านทุกวันพุธ
  • ประกันกลุ่ม ประกันผู้ป่วยนอก ทำฟันทุกปี
  • ละเอียด เข้าใจงานเอกสาร บัญชี ภาษี มีประสบการณ์
  BangkokTHB 13K - 15,999 /เดือน
  • ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้