งานล่าม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s banner
  GRAVITY GAME TECH CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • เขียนภาษาเกาหลีได้ในระดับที่ดี มีผลสอบ TOPIK 4
  • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • โบนัส, งบกินเลี้ยงรายเดือน, ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  Neo medical enterprise company limited's logo
  ดินแดงTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ได้มีประสบการณ์ทำงานกับคุณหมอ
  • รายได้รวม 28,000-35,000
  • สวัสดิการฉีดหน้าราคาพนักงาน