งานพนักงานต้อนรับ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  GeTeCe Co., Ltd.'s banner
  GeTeCe Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • การศึกษา ปวส. - ป.ตรี การท่องเทียว, การโรงแรม
  • มีประสบการณ์เป็น Reception 1ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ให้บริการลูกค้าในศูนย์ หรือที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์
  • สนับสนุนกิจกรรมด้านการขาย
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ / โรงแรมและการท่องเที่ยว