งานผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, JavaScript
  • มีความรู้ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 55K /เดือน
   Pioneer Air Cargo Co., Ltd.'s banner
   Pioneer Air Cargo Co., Ltd.'s logo
   คลองเตย
   • ประสานงานพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของระบบให้ programmer
   • อายุไม่เกิน 30 ปี/ ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
   • ปฏิบัติงานบนฐานข้อมูล SQL Server
   True Corporation Public Company Limited's banner
   True Corporation Public Company Limited's logo

   Programmer

   True Corporation Public Company Limited
   กรุงเทพมหานคร
   • Bachelor,Computer Science,Sofeware Engineering
   • Web Application ( HTML,CSS,JS,Boostrap)
   • HTML, PHP, SQL
   PTG Energy Public Company Limited's banner
   PTG Energy Public Company Limited's logo
   ห้วยขวาง
   • Recruitment
   • Operation Recruitment
   • Recruitment Report / Dashboard