งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
  • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's logo
  บางนา
  • ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
  • ตรวจสอบระบบคิดเงินผู้ป่วย ตามแผนที่กำหนด
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การรับ –จ่ายเงิน
  SPS MEDICAL CO., LTD.'s banner
  SPS MEDICAL CO., LTD.'s logo
  คลองสาน
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย
  • วางแผนการด้านการตลาดและการขายได้เป็นอย่างดี
  • กำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารยอดขาย