งานผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีหรือโทสาขาบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบภายใน
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน