งานผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /IT /ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • จัดทำแผนการตรวจสอบ
  • ประสบการณ์ 5 ปี ทางด้านตรวจสอบภายใน
  • Internal Audit ตรวจสอบภายใน
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's banner
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's logo
  สาทร
  • 7 years experience Internal/External Audit
  • Knowledge of Hire-purchase or Leasing business
  • Good command of computer skills and English