งานผู้จัดการฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  • มีโอกาสในการแสดงศักยภาพและผลงาน
  • การเติบโตในสายงาน
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  พระประแดง
  • ต้องการเติบโตในสาย Factory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด's banner
  บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด's logo
  ห้วยขวาง
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหารวิทยาศาสตร
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 8 ปีขึ้นไป
  • มีเทคนิคและกลยุทธ์ การบริหาร การจัดการ