งานผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
  • สามารถเขียนโปรแกรม / Python / SQL / IT Structure
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การเบิกค่ารักษาพยาบาล
  Oyahua.co.th's banner
  Oyahua.co.th's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 25K - 54,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีลูกค้าของตนเองจะพิจารณาเป็นกรณีไป