งานผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  ELCA (Thailand) Ltd.'s banner
  ELCA (Thailand) Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ในการขายและบริการในสินค้าผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
  • ประสบการณ์บริหารจัดการร้าน ทีมงาน และ ยอดขาย
  • สิ่ื่อสารได้ดี พูดภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนได้
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายอาคาร
  • มีประสบการณ์การทำงานออกแบบ อย่างน้อย 10 ปี
  • ตรวจสอบติดตามความถูกต้องแบบให้ตรงตามความต้องการ