งานผู้ควบคุมบัญชีและการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Sirisoft Company Limited's banner
  Sirisoft Company Limited's logo

  Internal Audit

  Sirisoft Company Limited
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน
  • มีความสามารถในการเจรจา สื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง
  Tech Globe Co., Ltd.'s banner
  Tech Globe Co., Ltd.'s logo

  Financial Controller

  Tech Globe Co., Ltd.
  พญาไท
  • มีประสบการณ์ในด้านการลงทุน
  • มีประสบการณ์ในตลาดเงินและตลาดทุน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชีการเงิน
  Commy Corporation Co., Ltd.'s banner
  Commy Corporation Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • มีเอกสารรับอนุญาต (CPD)
  • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม AX
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 5 ปี ขึ้นไป