งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 279 ตำแหน่งงาน
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ติดตามและศึกษามาตรฐานบัญชีใหม่ๆ
  • บริหารจัดการมาตรฐานบัญชีของกลุ่ม
  • จัดทำงบการเงินรวม
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  ดินแดง
  • งานตรวจสอบงานบัญชีสาขา
  • วิเคราะห์ข้อมูลงานบัญชี
  • ตรวจสอบรายการบัญชีและกระทบยอด
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษี
  • มีประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงานโครงการ
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • ประสบการณ์10 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีในธุรกิจการผลิต
  • มีความรู้ความเข้าใจในงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ BOI
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s banner
  Extend IT Resource Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • คำนวณภาษีและจัดทำแบบแสดงรายการภาษี
  • กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และสินทรัพย์ถาวร
  • จัดการธุรกรรมทางบัญชีทั้งหมด
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการ
  • จัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชี รายงานทางบัญชี
  • ดูแลและจัดทำสรุปสัญญาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.'s banner
  BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ด้าน Accounting, AR, Excel, SAP
  • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ ( 08.00-17.00) ติด BTS เพลินจิต
  • สวัสดิการประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  TD Tawandang Co., Ltd.'s banner
  TD Tawandang Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Account Payable Officer (บัญชีเจ้าหนี้)
  • 1-3 ปี ด้าน AP (บัญชีเจ้าหนี้) จาก Retail
  • สามารถใช้ SAP ได้
  Prime Products Industry Co., Ltd.'s banner
  Prime Products Industry Co., Ltd.'s logo
  บางนาTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • 5 year experience in the accounting field
  • Month end closing, Reconciliation, GL
  • Knowledge in Fixed assets, BOI
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านตั้งลูกหนี้เป็นหลัก
  • ตรวจสอบข้อมูลในinvoice+ต้นทุนว่าเป็นไปตามมาตราฐาน
  ถัด ไป