งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Silkspan Company Limited's banner
  Silkspan Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ร่วมกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
  • กำกับงานด้าน HRM และ HRD ตามนโยบายบริษัท
  • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo

  Senior Performance Management System Officer

  Muang Thai Insurance Public Company Limited
  ห้วยขวาง
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo

  HRBP Manager

  Cosmic Concord Corp., Ltd.
  บางคอแหลม
  • บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ
  • พัฒนางานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
  • ดูแลพนักงานและสร้าง Employee Engagement
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์งานด้าน HRD
  • การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  • Competency, KPI, Career Path