งานนักวิเคราะห์ระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • มีโอกาสในการเติบโตในองค์กรที่ความมั่นคง
  • วัฒนธรรมการทำงานที่ดี พนักงานทุกคนเสมือนครอบครัว
  • มากกว่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล ยังมีถึงคนในครอบครัว
  Aurora Design Co., Ltd.'s banner
  Aurora Design Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • พัฒนา และปรับปรุงระบบ POS / Dynamic AX 2012
  • เขียนคู่มือ และแนะนำระบบต่างๆให้ USER ได้
  • แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์