งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Vacharaphol Co., Ltd.'s banner
  Vacharaphol Co., Ltd.'s logo
  สายไหม
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ใช้ระบบ SAP
  Sun Metal Co., Ltd.'s banner
  Sun Metal Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี
  • มีใบอนุญาตผุ้ทำบัญชี (CPD)
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor’s degree in economics, political science
  • 3 years in a field related to economics
  • Familiarity with spread sheets, data bases
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • 2 years of military, police, or private experienc
  • Must have valid driver's license
  • required to pass the English Placement Test (EPT)
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo

  HVAC Mechanic

  US Embassy Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  • Completion of secondary school required
  • three years’ experience at the journey-level
  • TOEIC score of at least 600

  พนักงานบัญชีต้นทุน (ประจำสำนักงานมีนบุรี)

  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
  มีนบุรี
   US Embassy Bangkok's banner
   US Embassy Bangkok's logo
   กรุงเทพมหานคร
   • Completion of high school
   • four years direct experience in maintenance
   • TOEIC score at least 400