งานเจ้าหน้าที่บัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 90 ตำแหน่งงาน
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์งานบัญชี 3-5 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • รับวางบิลจากเจ้าหนี้
  • ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำจ่ายชำระ
  • ออกหนังสือรับรองและจัดทำรายงานหักภาษี ภงด3 ภงด53
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีความรู้ในมาตราฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
  • มีประสบการณ์ด้านการจ่ายเงิน (Account Payable)
  • สามารถทำงานภายในเวลาที่กำหนดและทำงานเป็นทีม

  เจ้าหน้าที่บัญชี(ภาษี)

  บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จํากัด
  สาทร
  • ตรวจสอบการคำนวณภาษี, รายงานภาษี, แบบการนำส่งภาษี
  • ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ (สรรพากร,สรรพสามิต)
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านภาษี
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  บางรัก
  • บัญชีลูกหนี้
  • กระทบยอดภาษีขาย
  • ติดต่อประสานงานธนาคาร
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s banner
  MFC Asset Management Public Company Limited (Head Office)'s logo
  คลองเตย
  • นิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงาน
  • งานด้านบัญชีกองทุนอสังหาริมทรัพย์
  • มีความก้าวหน้า กับบริษัทที่มั่นคง
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ตรวจสอบใบกำกับภาษี จัดส่งใบรับวางบิล
  • จัดทำและปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี
  • จัดทำรายงานบัญชี

  Accounting Executive/เจ้าหน้าที่บัญชี

  บริษัท ฐลา มารีน จำกัด
  คลองเตย
   Central Group (Corporate Units)'s banner
   Central Group (Corporate Units)'s logo
   บางรัก
   • บัญชี
   • ภาษี
   • ตรวจสอบบัญชี
   Marco Technology Co., Ltd.'s banner
   Marco Technology Co., Ltd.'s logo
   ห้วยขวาง
   • จัดทำงบการเงินบริษัท งบรายเดือน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
   • บัญชีเจ้าหนี้(AP), ลูกหนี้(AR), GL
   • นโยบายบัญชี หลักฐานทางบัญชีและภาษี
   CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
   CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s logo
   ปทุมวัน
   • มีความรู้ด้านงานบัญชีในระบบอาคารสำนักงานหรือคอนโด
   • บัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR), GL และปิดงบบัญชี
   • สามารถทำภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

   Accountant Bookkeeper/เจ้าหน้าที่บัญชี

   INPAY (Thailand) CO., LTD. / บริษัท อินเพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
   ภาษีเจริญTHB 25K - 44,999 /เดือน
    Beauty Hunter Co., Ltd.'s logo
    พญาไท
    • มีความรู้เรื่องบัญชีอย่างดี
    • สามารถประสานงานกับสำนักงานบัญชีได้
    • กระตือรือล้น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
    BST ENEOS Elastomer Co., Ltd.'s banner
    BST ENEOS Elastomer Co., Ltd.'s logo
    สาทร
    • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Compliance)
    • มี CPD License
    • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน
    Thai O.P.P. Public Company Limited's logo
    สาทร
    • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
    • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
    • ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และ Excel ได้
    Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's banner
    Krungthai Panich Insurance Public Company Limited's logo
    ราชเทวี
    • Accounting
    • Managerial Accounting
    • New graduate are welcome
    ถัด ไป